Z technických důvodů bude kancelář uzavřena 

DO 20.9.2021 !

                                                                                       Děkujeme za pochopení

 

 

Odložený Memoriál Františka Hartmanna se plánuje na 25.9.2021

O bližších podrobnostech Vás budeme ještě informovat

                                                                                    Výbor MO

 

 

Vážení členové,

z důvodu nepříznivého počasí a následného 

zvýšeného průtoku na dolní Berounce, který

může z pátku na sobotu dosáhnout 1. povodňového

stupně, výbor MO rozhodl o 

opětovném zrušení 

"Memoriálu Františka Hartmanna"

 

Memoriál se měl konat tuto sobotu 26.06.2021

od 06,00 hodin na ostrově v Zadní Třebáni

O případném náhradním termínu, Vás budeme 

předem informovat.

 

Předem děkujeme za pochopení.

                                                                    24.06.2021

 

 

 

Výbor Mo rozhodl, 

o zrušení "Memoriálu Františka Hartmanna"

z důvodu nepříznivé hydrologické situace 

na dolní Berounce.

O náhradním termínu konání, Vás budeme 

předem informovat.

 

 

 

 

Český rybářský svaz, z.s. Místní organizace Řevnice

oznamuje

 

S hlubokým zármutkem v srdci oznamuje smutnou zprávu, že nás navždy opustil dne 5.3.2021 náš drahý kolega, dlouholetý člen, ale hlavně přítel a kamarád

 

pan EMIL RÁŽ

 

Emil za své působnosti zastával dlouhá léta funkci místopředsedy kdy od roku 2016 zastával funkci předsedy po zesnulém Františku Hartmannovi. Emil byl členem dozorčí komise projednávající přestupky, vrchním velitelem brigád a v neposlední řadě i členem rybářské stráže.

Aktivně se vždy zúčastňoval chodu a dění v Mo kdy mu za všech okolností leželo na srdci, aby naše organizace byla jednou z nejsilnějších a nejstabilnějších organizací rámci svazu. Dané funkce vykonával vždy svědomitě a zodpovědně za což Ti patří náš veliký dík.

 

Emile, dovol nám krátce se z Tebou rozloučit, jelikož nemáme možnost udělat to jinak a důstojněji. Kamaráde, nenacházíme v sobě slov co by vyjádřili naší bolest a smutek co teď cítíme. Naše myšlenky směřují  k Tvým nejbližším, kdy doufáme, že v sobě naleznou dostatek sil vyrovnat se s tak těžkou a bolestnou ztrátou. Byl jsi člověk, kterému nedal osud nic zadarmo a i tak si v sobě nikdy neztratil radost ze života a smysl pro humor. Nikdy si nezkazil žádnou srandu a co jsi řekl, to platilo. Těžko se o Tobě píše a mluví v čase minulém, ale musíme si zvykat. Kamaráde, doufáme, že už jsi na lepším místě ve společnosti našeho patrona Svatého Petra dalších našich kamarádů Franty, Mirka, Standy a ostatních, kdy doufáme, že na nás budete dohlížet a povedete stále naše další kroky, kdy se budeme snažit dostát vašemu odkazu.

 

Měj se tam nahoře hezky a odpočívej v pokoji kamaráde. 

❤ Navždy zůstaneš v našich srdcích ❤

 

Nikdy na Tvůj krásný úsměv nezapomeneme

:-))

❤ Tvý kolegové, přátelé a kamarádi 

 

 

 

 

  

7.3.2021

 

 

28.2.2021

Dle usnesení Vlády České republiky ze dne 26.02.2021 č. 216

o přijetí krizového opatření

 

S účiností 

ode dne 01.03.2021 od 00:00 hod.

 do dne 21.03.2021 do 23:59 hod. 

je povolen pobyt v přírodě pouze na kastru města 

či obce, kde má osoba bydliště.

 

Doporučujeme tímto našim rybářům, aby výkon 

rybářského práva prováděli pouze na katastru 

obce podle svého bydliště.

 

Dále žádáme, abyste dodržovali všechna 

epidemiologická opatření a byli ohleduplní 

ke svému okolí 

 

_______________________________________________________________

23.02.2021

Český rybářský svaz, z.s. místní organizace Řevnice

 
oznamuje, 
že ŠKOLENÍ členů, dětí a mládeže plánované na 13. března se
 
RUŠÍ
 
Pokud budete mít zájem o individální školení kontaktujte 
naší kancelář v úředních dnech a hodinách
a to každý čtvrtek od 14 do 18 hodin
na telefoním čísle 606 168 010
 
 
_______________________________________________________________
17.02.2021

Český rybářský svaz, z.s. místní organizace Řevnice 

 

s lítostí oznamuje, 

 

že opustil navždy naše řady náš dlouholetý člen, 

člen výboru, přítel, kolega a hlavně kamarád

 

Miroslav Jelínek

 

 

opustil nás v tichosti 15.2.2021 ve věku 80 let. 

 

A jelikož, jsme se s Mirkem nestihli rozloučit dovolte, abychom tak učinili nyní za všechny naše kolegy.

 

Mirku, 

nejsou slova která by vyjádřila náš smutek který teď cítíme kdy naše myšlenky patří celé Tvé rodině které přejeme hodně sil, aby se vyrovnali z tak bolestnou ztrátou.

Děkujeme Ti za Tvojí odvedenou práci pro naší organizaci kterou si vykonával prakticky, až do poslední chvíle. 

Vždy si vše dělal naplno, svědomitě a zodpovědně. Pokaždé si nás zahrnoval svým úsměvem, dobrou náladou a hlavně pohodou která z Tebe vyzařovala a kterou si šířil do našich řad.

Byl jsi člověk se srdcem na správném místě.

 

Dovol nám popřát Ti na poslední cestu, aby si Tě vzal pod svá křídla náš patron Svatý Petr 

a dopřál Ti zaslouženého a důstojného odpočinku. 

 

❤ Navždy zůstaneš v našich srdcích  

 

Odpočívej v pokoji.
 
 
Český rybářský svaz, z. s. MO Řevnice
Z důvodů vládních nařízení a současné
nepříznivé situaci je zrušeno konání
plánované výroční členské schůze!
Omlouváme se! O náhradním termínu budete informováni na nástěnkách a webové
stránce organizace. Děkujeme za pochopení
Díky za pochopení: Výbor ČRS MO Řevnice

________________________________________________________

 

Český rybářský svaz, z. s. MO Řevnice

Z důvodů vládních nařízení a současné
nepříznivé situaci je ZRUŠENO konání
plánované výroční členské schůze!

 

Omlouváme se! O náhradním termínu budete informováni na nástěnkách a webové

stránce organizace. 

Děkujeme za pochopení

Výbor ČRS MO Řevnice

 

 

Vážení členové, 

Již je v plném proudu odevzdání úlovkového listu (povolenky) s řádně vyplněným sumářem docházek a úlovků za rok 2020. 

Vyplněný úlovkový list musí být odevzdán na MO do 15.1.2021. 

V této neklidné době doprovázené vládními opatřeními můžete váš úlovkový list odevzdat následujícími způsoby. 

1) Osobně ve dnech kdy je kancelář vaší MO otevřená pro veřejnost. Je ale potřeba dbát zvýšené opatrnosti při kontaktu s dalšími čekajícími lidmi tzn. mít zakrytá ústa, dodržovat min. rozestupy 2 m a v neposlední řadě řídit se pokyny kanceláře při osobním odevzdání. 

2) Zaslat vyplněný úlovkový list poštou na adresu MO. 

3) Vložit vyplněný úlovkový list do obálky a vhodit ho do poštovní schránky MO kde si ho vedoucí kanceláře vyzvedne. 

Nezapomeňte, že přílohou při odevzdání úlovkového listu je i vaše členská legitimace kde vám bude potvrzeno řádné odevzdání UL, aby vám mohl být následně vydán nový UL (povolenka k lovu) na další kalendářní rok 2021. 

Pokud zvolíte osobní odevzdání mějte oboje u sebe. 

V případě odevzdání prostřednictvím pošty nebo vhozením do schránky MO nemusíte vkládat do obálky k UL členskou legitimaci. Stačí když odevzáte povolenku s řádně vyplněným UL podle které vám bude předepsána povolenka nová pro rok 2021, která pro vás bude takto čekat v kanceláři, až si jí půjdete vyzvednou a kde následně vyřídíte ostatní formality (jako typ známky) pro výdej nové povolenky. Tím, že vám předepíšeme (předpřipravíme) povolenku novou tak bude jasné, že jste povolenku řádně odevzadli jelikož se to bude dělat podle povolenky kterou odevzdáte a bude vám i následně zpětně potvrzeno v ČL její odevzdání.

V případě, že při výdeji povolenky pro rok 2021 nebudeme mít předepsanou novou povolenku tak bude jasné, že jste povolenku neodevzdali, snažte se tomu předejít jelikož na to může být stále nahlíženo jako nesplnění vaší členské povinosti. 

Pokud budete pouze odevzdávat bude pro vás v úředních dnech u vchodu do kanceláře připraven box (schránka) kam můžete vhodit vyplněné povolenky za rok 2020, abyste nemuseli čekat ve frontě. Zvažte prosím, zda v těchto dnech a při těchto vládních nařízeních, potřebujete i zároveň hned vydat povolenku novou, nebo zda vyčkáte s výdejem nové povolenky na klidnější období. 

Je to z důvodu, abychom předešli zhromažďování lidí a případného šíření nákazy, děkujeme za pochopení. 

Buďme k sobě ohleduplní a chraňme se navzájem.

 

 

 

Informační oběžník pro rok 2021 

Informační oběžník ke stažení...  ZDE 

 

 

 

Ahoj holky a kluci, přidejte se k nám

 

 

 

 

Vítejte na webové prezentaci Českého rybářského svazu 

Místní organizace Řevnice patřící k 58 organizacím sdružující 

Územní svaz města Prahy (ÚSMP), která obhospodařuje úsek  

Berounka 2  mimopstruhový revir  401 002  

(13 km 81 ha)  kilometráž: 11,8 - 24,3 km

pstruhový revír 

Svinařský potok  /  403 007

a nově pod novým číslem rybník s lovem ryb na udici

Rybník Nádynek (katastr Svinaře)  / 401 209

 

TOPlist

Aktuality

24.11.2019 11:18
   Ve čtvrtek 31. 10. 2019 pražští rybáři vylovili nádrž Jiviny. Po plánované opravě tohoto vodního díla jeho vlastníkem Magistrátem hlavního města Prahy bude nádrž znovu napuštěna a otevřena ke sportovnímu rybolovu. Při výlovu této nádrže se opět potvrdilo pravidlo, že v rybničních...
06.11.2019 14:06
Je tu další díl z produkce České televize a jejich pořadu Nedej se zabývající se provozem malých vodních elektráren a jejich dopadu na životní prostředí který zásadně ovlivňuje život v našich řekách a potocích. Jedná se o aktuální díl prezentovaný 3.11.2019 ve kterém opět dostali prostor...
30.10.2019 17:30
Podívejte se na reportáž ČESKÉ TELEVIZE týkajících provozu malých vodních elektráren a jejich dopad na životní prostředí který zásadně ovlivňuje život v našich řekách a potocích.    Sice jde o reportáž z 13.1.2019, ale tato problematika je stále více aktuální, pro reportáž stačí...
19.10.2019 14:44
  Podle informací Plzeňského kraje rozbory prokázaly, že ryby v Úhlavě a Berounce jsou nezávadné a je možné je konzumovat. V současné době neplatí v tomto ohledu žádná omezení. Nebezpečná látka, která kontaminovala v uplynulých dnech vodu v Úhlavě a Berounce neměla negativní vliv na ryby....
18.10.2019 19:24
  DOBRÁ ZPRÁVA !          Koncentrace nebezpečné látky v řece Berounce se snižuje !   Podle auktuálních informací Plzeňského kraje dolšlo ke snížení škodlivých látek v Berounce na úroveň, která neohrožuje lidské zdraví ani životní prostředí kdy...
Záznamy: 11 - 15 ze 158
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zprávičky

04.06.2019 16:28
Jelikož se nám od zavedení zákazu lovu na srkačku vyrojilo mnoho dohadů a spekulaci kdy jde a kdy nejde o systém lovu na srkačku přikládáme vyjádření právního oddělení ČRS.  
04.06.2019 15:49
   
04.02.2018 10:34
197/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 13. dubna 2004 k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) ve znění vyhlášek č. 239/2006 Sb., č. 20/2010 Sb.,...
Záznamy: 1 - 3 ze 18
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

MO ČRS Řevnice Švabinského 28
Řevnice
252 30
Tel.: 606-168-010 crs.revnice@seznam.cz